نویسنده = طالعی زاده، عطا الله
تعداد مقالات: 5
1. مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد با اندازه صحیح سفارش

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 123-129

امیرحسین نوبیل؛ عطا الله طالعی زاده


3. تعیین اندازه انباشته با درنظر گرفتن کالاهای معیوب تحت محدودیت و هزینه احداث فضا

دوره 15، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 43-50

عطاالله طالعی زاده؛ امیرحسین نوبیل