کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 17
1. تعیین ضریب بار هم‌ارز مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

دوره 19، شماره 65، تابستان 1400

10.22075/jme.2021.21316.1959

فاضل فصیحی؛ محمودرضا کی منش؛ سیدعلی صحاف؛ سهیل قره


4. شناسایی خسارت در سازه با استفاده از پردازش سیگنال و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحه 253-265

10.22075/jme.2018.2939

سید بهرام بهشتی اول؛ وحید احمدیان؛ احسان درویشان


7. پیش‌بینی پاسخ دینامیکی سیال در مخازن هوایی آب با استفاده از شبکه عصبی

دوره 15، شماره 48، بهار 1396، صفحه 139-150

10.22075/jme.2017.2441

حمید پورباقری؛ افشین پورتقی؛ پیام اشتری


9. تولید سیگنال مصنوعی زلزله به کمک مدلی جدید در فشرده سازی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 14، شماره 46، پاییز 1395، صفحه 75-85

10.22075/jme.2017.1777

سید علی سلیمانی ایوری؛ محمدرضا فدوی امیری؛ حسین مروی


12. تقریب مقادیر ویژه ورق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 35، زمستان 1392، صفحه 49-62

10.22075/jme.2017.1658

علی حیدری؛ داود توکلی؛ پویان فخاریان


15. استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه چسبنده

دوره 9، شماره 24، بهار 1390، صفحه 65-82

10.22075/jme.2017.1582

مرضیه حسن‌آبادی؛ عبدالحسین حداد؛ عبدالحسین حداد؛ حسین نادرپور


16. انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی‏ های انعطاف ‏پذیر راه‏ ها

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1559

غلامعلی شفابخش؛ غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ حسین نادرپور؛ فاضل فصیحی


17. تخمین پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی ماکزیمم زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1388، صفحه 11-21

10.22075/jme.2017.1543

حسین بخشی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد خراسانی؛ محمدرضا فدوی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد علی برخورداری