موضوعات = مهندسی برق مخابرات
تشخیص گوینده با شبکه های عصبی کانولوشنال و تئوری نتروسافیک

دوره 21، شماره 75، دی 1402، صفحه 1-18

10.22075/jme.2023.29933.2409

صادق فدایی؛ عبدالرضا رشنو؛ عبدالصمد حمیدی


مدل‌سازی جمر نویزی در کلاس‌های مختلف سامانه‌های مخابراتی

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 93-105

10.22075/jme.2022.24237.2131

رسول حاجی زاده؛ سید مهدی حسینی اندارگلی