موضوعات = مکانیک - مکاترونیک
طراحی یک سیستم کنترل کننده فازی سلسله مراتبی به منظور هدایت ربات و پیشگیری از برخورد با موانع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22075/jme.2024.26135.2218

علیرضا مکوندی؛ حسام مکوندی؛ سید احسان علوی


تحلیل سینماتیک و فضای کاری یک ربات موازی سه درجه آزادی با پیکربندی متغیر

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 171-185

10.22075/jme.2023.29590.2395

محمد رضا صالحی کلاهی؛ حسین معین خواه؛ حسین رحمانی؛ اردشیر محمدزاده


تعیین محدوده شتاب قابل قبول برای ربات کابلی معلق

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 387-402

10.22075/jme.2017.5597.

محمود رسولی؛ امین نیکوبین


فضای کاری بهینه جابجایی دینامیکی برای ربات بازویی تک لینکی

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 429-441

10.22075/jme.2017.10636.1023

امین نیکوبین؛ زهرا فراشی؛ محسن عسگری؛ مجتبی مرادی