موضوعات = مکانیک - مکاترونیک
تعداد مقالات: 5
تحلیل غیرخطی ارتعاشات کوپل شده عرضی-طولی در نانوتشدیدگرها تحت نیروی الکترواستاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25779.2196

رضا ابراهیمی


کاربرد شبکه های عصبی عمیق در طبقه بندی تصاویر آسیب های شبکه فاضلاب و مشخص کردن مسیرهای بحرانی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.24913.2162

مسلم سردشتی بیرجندی؛ حسین رحمانی؛ سعید فراهت


تعیین محدوده شتاب قابل قبول برای ربات کابلی معلق

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 387-402

10.22075/jme.2017.5597.

محمود رسولی؛ امین نیکوبین


فضای کاری بهینه جابجایی دینامیکی برای ربات بازویی تک لینکی

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 429-441

10.22075/jme.2017.10636.1023

امین نیکوبین؛ زهرا فراشی؛ محسن عسگری؛ مجتبی مرادی