دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، بهار 1392 
4. تعیین ضریب رفتارقاب‌های خمشی فولادی با تیرهای خرپایی ویژه

صفحه 43-56

بهرام نوائی نیا؛ پریسا اسماعیل تبار نشلی؛ آزاده السادات اصغری


7. مدل سازی فرآیند استخراج با آب دمای زیر بحرانی از گیاهان دارویی

صفحه 83-91

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد حسن ایکانی