کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
استفاده از مدل شکنندگی در تخمین عمر مفید باقیمانده (مطالعه موردی: سیستم بارگیری معدن مس سونگون)

دوره 18، شماره 62، آبان 1399، صفحه 129-142

10.22075/jme.2020.19249.1817

آوات قم قلعه؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکائی؛ عباس برآبادی؛ علی نوری قراحسنلو


بررسی شاخص نرخ مخاطره بر مبنای متغیرهای کمکی مشهود و نامشهود مطالعه موردی معدن جاجرم بوکسیت

دوره 17، شماره 59، دی 1398، صفحه 225-243

10.22075/jme.2019.17837.1721

رضا برآبادی؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکائی؛ علی نوری قراحسنلو


ارائه یک روش نوین جهت پیش‌بینی نقص نرم‌افزار با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم‌ ملخ

دوره 17، شماره 57، تیر 1398، صفحه 201-214

10.22075/jme.2019.15226.1514

سمیه شعبانی زاده رابری؛ وحید خطیبی بردسیری؛ عمید خطیبی بردسیری


مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 421-439

10.22075/jme.2018.15622.1554

علی کریم آبادی؛ محمد ابراهیم حاجی آبادی؛ عبادالله کامیاب؛ علی اصغر شجاعی


تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 139-152

10.22075/jme.2017.12447.1220

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


مروری نظام‌مند بر مدل‌سازی قابلیت اطمینان نرم‌افزار

دوره 15، شماره 50، مهر 1396، صفحه 285-313

10.22075/jme.2017.2569

مهسا عاشمی مجد؛ عباس رسولزادگان؛ زهرا قویدل یزدی