کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
تعداد مقالات: 10
2. استفاده از مدل شکنندگی در تخمین عمر مفید باقیمانده (مطالعه موردی: سیستم بارگیری معدن مس سونگون)

دوره 18، شماره 62، پاییز 1399، صفحه 129-142

10.22075/jme.2020.19249.1817

آوات قم قلعه؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکائی؛ عباس برآبادی؛ علی نوری قراحسنلو


3. بررسی شاخص نرخ مخاطره بر مبنای متغیرهای کمکی مشهود و نامشهود مطالعه موردی معدن جاجرم بوکسیت

دوره 17، شماره 59، زمستان 1398، صفحه 225-243

10.22075/jme.2019.17837.1721

رضا برآبادی؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکائی؛ علی نوری قراحسنلو


4. ارائه یک روش نوین جهت پیش‌بینی نقص نرم‌افزار با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم‌ ملخ

دوره 17، شماره 57، تابستان 1398، صفحه 201-214

10.22075/jme.2019.15226.1514

سمیه شعبانی زاده رابری؛ وحید خطیبی بردسیری؛ عمید خطیبی بردسیری


5. مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 421-439

10.22075/jme.2018.15622.1554

علی کریم آبادی؛ محمد ابراهیم حاجی آبادی؛ عبادالله کامیاب؛ علی اصغر شجاعی


7. تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 139-152

10.22075/jme.2017.12447.1220

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


8. استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌ها

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 279-288

10.22075/jme.2017.5003.

گلسا بهنام راد؛ هاشم شریعتمدار


9. مروری نظام‌مند بر مدل‌سازی قابلیت اطمینان نرم‌افزار

دوره 15، شماره 50، پاییز 1396، صفحه 285-313

10.22075/jme.2017.2569

مهسا عاشمی مجد؛ عباس رسولزادگان؛ زهرا قویدل یزدی


10. ارزیابی قابلیت اطمینان قاب‌های خمشی فلزی با استفاده از روش شبیه‌سازی وزنی و درونیابی تابع پایه شعاعی

دوره 14، شماره 47، زمستان 1395، صفحه 21-32

10.22075/jme.2017.5599.

مهرالله رخشانی مهر؛ محسن راشکی؛ محمود میری؛ مهدی اژدری مقدم