موضوعات = مهندسی کامپیوتر
ارائه سیستم جدید توصیه عادلانه گروهی مبتنی بر تأثیر اعضا و رهبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.31390.2507

مصطفی سبزه کار؛ بنت الهدی موذنی


VNR_CCP : یک راهکار جدید برای کنترل ازدحام با استفاده از تکنیک مجازی‌سازی و مهاجرت سوئیچ در شبکه‌های نرم‌افزارمحور

دوره 22، شماره 76، اردیبهشت 1403، صفحه 85-98

10.22075/jme.2023.28836.2357

محمد رضا جناب زاده؛ وحید آیت اللهی تفتی؛ محمد رضا ملاخلیلی؛ محمدرضا ملاحسینی اردکانی


مدلسازی اپیدمی و هموارسازی منحنی همه گیری در شبکه های انسانی-اجتماعی

دوره 22، شماره 76، اردیبهشت 1403، صفحه 155-165

10.22075/jme.2023.30259.2425

محمدرضا دوست محمدیان؛ ثریا دوست محمدیان؛ نجمه دوست محمدیان؛ اعظم دوست محمدیان؛ هومن ضرابی؛ حمیدرضا ربیعی


بکارگیری مدل مبتنی بر ترنسفورمر برای تشخیص فعالیت های غیرطبیعی در ویدئو

دوره 22، شماره 76، اردیبهشت 1403، صفحه 213-221

10.22075/jme.2024.32914.2604

امیر محمد احمدی؛ کورش کیانی؛ راضیه راستگو


تشخیص ارقام گفتاری فارسی با استفاده از شبکه های یادگیری عمیق

دوره 21، شماره 74، آبان 1402، صفحه 163-172

10.22075/jme.2023.30973.2472

سحر زربافی؛ کورش کیانی؛ راضیه راستگو


تشخیص برخط و استوار ناهنجاری با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی

دوره 21، شماره 74، آبان 1402، صفحه 243-254

10.22075/jme.2023.29201.2370

مریم آموزگار؛ مرتضی فائزی نیا؛ بهروز مینایی بیدگلی


یک مدل برآوردگر تلاش انعطاف پذیر بر اساس الگوریتم ASO

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 1-16

10.22075/jme.2022.25440.2185

امین مرادبیکی؛ وحید خطیبی؛ مهدی جعفری


چارچوبی برای استخراج آناتومی و طبقه بندی تصاویر پشه با رویکرد یادگیری عمیق

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 107-120

10.22075/jme.2022.26235.2222

مرضیه زارع نظری؛ محسن سرداری زارچی؛ سیما عمادی؛ هادی پورمحمدی


بهبود استخراج ویژگی با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق گروهی برای تشخیص موجودیت

دوره 20، شماره 69، تیر 1401، صفحه 103-112

10.22075/jme.2022.23901.2115

الهام پارسایی مهر؛ مهدی فرتاش؛ جواد اکبری ترکستانی