موضوعات = مهندسی کامپیوتر
تشخیص برخط و استوار ناهنجاری با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.29201.2370

مریم آموزگار؛ مرتضی فائزی نیا؛ بهروز مینایی بیدگلی


یک رویکرد جدید مبتنی بر الگوریتم CatBoost و هوش مصنوعی تفسیرپذیر به منظور تشخیص بیماری کرونا بر اساس علائم بیماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.29413.2385

سمانه امامی؛ حمید نصیری؛ علی سیدمومنی


ارائه روشی برای تشخیص اعتماد در شبکه های اجتماعی با توجه به ویژگی های فردی و شخصی به کمک روش سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.27764.2310

مهسا فرهادی سوادکوهی؛ محمود دی پیر


روشی ترکیبی برای شناسایی جوامع مبتنی بر تعاملات کاربران، توپولوژی شبکه و کاوش الگوی تکرارشونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.29816.2402

سمیه سیاری؛ علی هارون آبادی؛ تورج بنی رستم


تشخیص ارقام گفتاری فارسی با استفاده از شبکه های یادگیری عمیق

دوره 21، شماره 74، آبان 1402، صفحه 163-172

10.22075/jme.2023.30973.2472

سحر زربافی؛ کورش کیانی؛ راضیه راستگو


یک مدل برآوردگر تلاش انعطاف پذیر بر اساس الگوریتم ASO

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 1-16

10.22075/jme.2022.25440.2185

امین مرادبیکی؛ وحید خطیبی؛ مهدی جعفری


چارچوبی برای استخراج آناتومی و طبقه بندی تصاویر پشه با رویکرد یادگیری عمیق

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 107-120

10.22075/jme.2022.26235.2222

مرضیه زارع نظری؛ محسن سرداری زارچی؛ سیما عمادی؛ هادی پورمحمدی


بهبود استخراج ویژگی با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق گروهی برای تشخیص موجودیت

دوره 20، شماره 69، تیر 1401، صفحه 103-112

10.22075/jme.2022.23901.2115

الهام پارسایی مهر؛ مهدی فرتاش؛ جواد اکبری ترکستانی


زنجیربندی عملکرد سرویس مبتنی بر گرامر در شبکه‌های نرم‌افزار محور

دوره 17، شماره 57، تیر 1398، صفحه 187-199

10.22075/jme.2019.14463.1428

پویا خسرویان دهکردی؛ سیما عمادی؛ قاسم میرجلیلی؛ بهزاد زمانی


ارائه یک روش نوین جهت پیش‌بینی نقص نرم‌افزار با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم‌ ملخ

دوره 17، شماره 57، تیر 1398، صفحه 201-214

10.22075/jme.2019.15226.1514

سمیه شعبانی زاده رابری؛ وحید خطیبی بردسیری؛ عمید خطیبی بردسیری