نویسنده = سیف الله سعدالدین
حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابجایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریه ای - مدل کاتانئو

دوره 11، شماره 32، اردیبهشت 1392، صفحه 69-81

10.22075/jme.2017.1638

محمد اکبری؛ سیف الله سعدالدین؛ فرشاد کوثری؛ سیف الله سعدالدین؛ داود طغرایی سمیرمی


رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک

دوره 10، شماره 30، آبان 1391، صفحه 43-60

10.22075/jme.2017.1622

محمد همت اسفه؛ سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین


شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانو سیال و دارای مانع داغ

دوره 9، شماره 25، مرداد 1390، صفحه 33-46

10.22075/jme.2017.1587

سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین؛ محمد همت اسفه؛ محمد جواد نوروزی


تحلیل اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی دروازه شهری

دوره 8، شماره 22، آبان 1389، صفحه 13-19

10.22075/jme.2017.1564

سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین؛ سعید رستگار