کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
یک الگوریتم اصلاح شده گرگ خاکستری برای کاربردهای مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22075/jme.2023.29814.2401

وحید محبوب


برنامه ریزی توان تولیدی واحدهای حرارتی، بادی، خورشیدی با استفاده از الگوریتم سینوس کسینوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.29942.2408

جواد نیکوکار؛ مجید خلیلی


ارائه راهکاری مبتنی بر الگوریتم یادگیری معلم و دانش آموز به منظور کاهش موارد آزمون رگرسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22075/jme.2024.31194.2490

محمود دی پیر؛ امیرحسین محمدپور


مشخصه یابی قرنیه انسان با بکار بردن مدل ناهمسانگرد تقویت شده با فیبر توسط روش اجزاءمحدود معکوس

دوره 19، شماره 65، تیر 1400، صفحه 63-80

10.22075/jme.2021.21358.1961

میلاد مهدیان؛ علیرضا سیف زاده؛ علی مختاریان؛ فریده درودگر


طراحی بهینه، مدلسازی و ساخت یک ارتز فعال خارجی جهت تونبخشی اندام تحتانی افراد ناتوان

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 407-420

10.22075/jme.2018.14999.1487

فائزه جهانشاه؛ علی مختاریان؛ محمد تقی کریمی


بهینه سازی فرآیند شکل دهی غلتکی مقاطع U شکل با روش ترکیبی رویه پاسخ و تابع مطلوبیت

دوره 15، شماره 51، دی 1396، صفحه 237-250

10.22075/jme.2017.2693

وحید مدانلو؛ ولی علی میرزالو؛ محمدرضا ابراهیمی خسروشاهی


شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاکنی شرکت روی تیران

دوره 15، شماره 50، مهر 1396، صفحه 271-283

10.22075/jme.2017.2568

حسینعلی میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ زینب سادات میرزایی


بهینه‌سازی همزمان عیارحد و ظرفیت کارخانه‌ی فرآوری با لحاظ کردن عدم قطعیت قیمت

دوره 15، شماره 49، شهریور 1396، صفحه 235-244

10.22075/jme.2017.2548

فرزام صفاریان؛ احمدرضا صیادی؛ علی اصغر خدایاری


بهینه‌سازی همزمان پارامترهای طراحی آبگرمکن خورشیدی با درنظر گرفتن الگوی مصرف

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 111-123

10.22075/jme.2017.2439

عباس رجبی خانقاهی؛ علی عباس نژاد؛ مجید عمیدپور