کلیدواژه‌ها = روش المان محدود
تعداد مقالات: 11
6. بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، پاییز 1394، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1711

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه


8. تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

دوره 12، شماره 36، بهار 1393، صفحه 85-101

10.22075/jme.2017.1667

آیدین غزنوی اسگویی؛ محمد رضا خلیلی؛ امین غزنوی اسگویی


9. بررسی تجربی و عددی تأثیر شکل جوش در انتهای اتصال سپری بر تنش‌های پسماند

دوره 10، شماره 29، تابستان 1391، صفحه 81-90

10.22075/jme.2017.1618

رحمن سیفی؛ محسن موسوی ریگی؛ وحید آذری فر


10. بررسی رفتار سازه‌ای اتصال دال پس کشیده به ستون در معرض برش پانچ

دوره 8، شماره 23، زمستان 1389، صفحه 37-59

10.22075/jme.2017.1573

علی خیرالدین؛ نازنین کاشیها


11. بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 83-94

10.22075/jme.2017.1562

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه