کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی

دوره 20، شماره 68، فروردین 1401، صفحه 165-187

10.22075/jme.2021.23524.2099

مهسا زارعی؛ مهدی نصراللهی؛ امیر یوسفلی


مروری بر انواع الگوریتم‌های فراکاوشی در بهینه‌سازی

دوره 12، شماره 38، آذر 1393، صفحه 27-43

10.22075/jme.2017.1677

حسین شریف زاده؛ نیما امجدی