موضوعات = عمران-سازه
بهینه‌سازی گسسته سازه‌های خرپایی توسط روش مبتنی بر حساسیت سنجی، تقسیم بندی و تجدید حیات

دوره 17، شماره 57، تیر 1398، صفحه 127-146

10.22075/jme.2019.14706.1457

سعید فراهی شهری؛ محمد رضا قاسمی؛ سید روح الله موسوی


بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب (PCBRB)

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 321-336

10.22075/jme.2018.13693.1341

حمید صابری؛ وحید صابری؛ علی خیرالدین؛ ساعد حبیب زاده؛ حمیدرضا میرزایی