موضوعات = عمران-سازه
تعداد مقالات: 12
2. بهینه‌سازی گسسته سازه‌های خرپایی توسط روش مبتنی بر حساسیت سنجی، تقسیم بندی و تجدید حیات

دوره 17، شماره 57، تابستان 1398، صفحه 127-146

10.22075/jme.2019.14706.1457

سعید فراهی شهری؛ محمد رضا قاسمی؛ سید روح الله موسوی


8. بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب (PCBRB)

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 321-336

10.22075/jme.2018.13693.1341

حمید صابری؛ وحید صابری؛ علی خیرالدین؛ ساعد حبیب زاده؛ حمیدرضا میرزایی


9. کارایی لرزه ای قاب فولادی مهاربندی مرکزگرا در معرض حرکت های پالس مانند زمین در نزدیک گسل

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 125-138

10.22075/jme.2017.10446.1005

نوید رهگذر؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ آرمین عظیمی نژاد