کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای بادی از نگاه مالک نیروگاه با هدف کمینه سازی ضرر اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.31337.2498

امیر علامه؛ اصغر اکبری فرود


رویکردی مبتنی بر نظریه بازی‌ها برای سطح‌بندی پاسخ به ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22075/jme.2024.31717.2527

محمد امین قسوره؛ غلامرضا لشکری پور؛ حسین صادقی؛ جواد طیبی


توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی

دوره 20، شماره 68، فروردین 1401، صفحه 165-187

10.22075/jme.2021.23524.2099

مهسا زارعی؛ مهدی نصراللهی؛ امیر یوسفلی


تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 139-152

10.22075/jme.2017.12447.1220

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


بهینه سازی همزمان میانگین و واریانس توابع هدف در زنجیره تأمین غیر قطعی

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 325-338

10.22075/jme.2017.5530.

علی سلماس نیا؛ علی زندیه؛ محمد رضا نامدار


پخش بار بهینه احتمالاتی به‌منظور تعیین قیمت‌های حاشیه‌ای محلی در حضور تولید بادی

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 165-182

10.22075/jme.2017.2443

میلاد غلامی فرد؛ نیما امجدی؛ حسین شریف زاده