کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی

دوره 20، شماره 68، فروردین 1401، صفحه 165-187

10.22075/jme.2021.23524.2099

مهسا زارعی؛ مهدی نصراللهی؛ امیر یوسفلی


تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 139-152

10.22075/jme.2017.12447.1220

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


بهینه سازی همزمان میانگین و واریانس توابع هدف در زنجیره تأمین غیر قطعی

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 325-338

10.22075/jme.2017.5530.

علی سلماس نیا؛ علی زندیه؛ محمد رضا نامدار


پخش بار بهینه احتمالاتی به‌منظور تعیین قیمت‌های حاشیه‌ای محلی در حضور تولید بادی

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 165-182

10.22075/jme.2017.2443

میلاد غلامی فرد؛ نیما امجدی؛ حسین شریف زاده