دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اثر جداسازهای پاندولی اصطکاکی بر پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر انواع خاکها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22075/jme.2021.24013.2120

علیرضا جعفری؛ هادی دشتی؛ علیرضا فیوض


2. ارائه مدلی برای کشف و بررسی ارتباطات علّی بین ریسک‌های موثر در فرآیند توسعه خانواده محصول در صنعت خودرو ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23623.2103

مجید کردبچه؛ رکسانا فکری؛ غلامرضا اسماعیلیان


3. بررسی عددی تأثیر روشهای توزیع هوا در میزان خنک سازی مرکز داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23467.2097

محمد خدابنده؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی


4. مطالعه خواص الکترونیکی و نوری تک‌لایه سولفید گالیم آلایش شده با محاسبات اصول اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22075/jme.2021.21926.2005

رضیه السادات حسینی المدواری؛ مریم نیری؛ سمیه فتوحی


5. تاثیر حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی پارامترهای ضربه پذیر لوله‌های درپوش‌دار استوانه‌ای: مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23003.2073

سجاد آذرخش؛ علی قمریان؛ محمد جواد رضوانی


7. تحلیل پایداری لیاپانوف در آموزش سیستم فازی- عصبی نوع 2 با یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر گرادیان نزولی و فیلتر کالمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22075/jme.2021.22189.2017

محمد مهدی ذبیحی شش پلی؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ علی معرفیان پور


8. بررسی تجربی در استفاده از نانوذرات اکسید آلومینیوم و اکسید مس برای بهبود عملکرد هیدرولیکی حرارتی رادیاتور پژو 206

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22075/jme.2021.22874.2063

حسن حاج عبداللهی؛ وحید قمری


9. مدلسازی و بررسی تجربی عملکرد هندسه‌های مختلف میکروکانال‌های عریض و باریک در به-دام اندازی ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22075/jme.2021.24416.2140

هانیه حیدری؛ سید علی حسینی؛ سید عباس سادات سکاک؛ علی رجب پور


10. مدلسازی سه‌بعدی ته‌نشین‌کننده الکتروستاتیکی نوع استوانه‌ای به منظور جمع‌آوری ذرات ریز دیزل و کنترل آلودگی هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23094.2081

محمد غلامی؛ حنیف کازرونی


11. کنترل مد لغزشی فازی برای ردیابی پروفایل بهینه سرعت قطار با وجود نامعینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23416.2095

مجتبی رادمهر؛ حسن زرآبادی پور


12. ‏ بررسی عبور آب از نانوکانال متشکل از صفحات گرافن به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23669.2104

محمدرضا عبدی پور فرد؛ مهدی صاحبی


13. توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23524.2099

مهسا زارعی؛ مهدی نصراللهی؛ امیر یوسفلی


14. شبیه سازی همزمان محفظه جابجایی و جریان سیال در لولههای کوره H-151 واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان به کمک CFD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22075/jme.2021.23698.2106

فاطمه کریمیان؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد َشهرکی


16. بهینه‌سازی سنتز مدارهای حسابی بر روی معماریهای قابل بازپیکربندی درشت‌دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22075/jme.2021.21935.2002

سمانه امامی؛ معصومه نجم؛ مهدی صدیقی


17. حفاظت گسترده شبکه انتقال نیرو بدون نیاز به مدل شبکه خارجی و همزمانی اندازه‌گیری‌های فازوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22075/jme.2022.22737.2056

احمد صالحی دوبخشری


18. تخمین پارامترهای یک شبیه‌ساز کنترل وضعیت آزمایشگاهی با استفاده از روش حداقل مربعات و بهینه‌سازی هوشمند ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22075/jme.2022.25020.2166

علیرضا آهنگرانی فراهانی؛ حامد عارف‌خانی؛ سید مجید حسینی؛ امیرحسین توکلی


19. ارائه روش ترکیبی رویکا برای بهینه‌سازی مسایل چندپاسخه: مطالعه موردی نیروگاه های برق کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22075/jme.2022.23463.2096

الهام شادکام؛ مهرناز غیور مداح


21. بهینه‌سازی پویای راکتورهای هیدروژناسیون استیلن با در نطر گرفتن کاهش فعالیت کاتالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22075/jme.2021.24579.2148

طه قیامی؛ فرهاد َشهرکی؛ جعفر صادقی؛ مهدی بیات


22. مدلسازی دینامیکی رابطه بین میزان ویسکوالاستیک بودن بافت نرم و حالت لحظه ای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22075/jme.2022.24172.2128

سید ایوب میرطاوسی؛ سید سپهر طباطبائی