کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
مطالعه عددی تاثیر افزودن تخلیه‌ی کرونا بر اساس محرک‌ پلاسما بر عملکرد کنترل جریان در یک توربین بادی محور افقی با سطوح زبر

دوره 21، شماره 74، آبان 1402، صفحه 291-303

10.22075/jme.2023.29367.2382

سعید عابد زحمتکش پسند؛ سعید کریمیان علی ابادی؛ سید کامبیز قائمی اسگویی؛ محمد مشفقی


شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت

دوره 14، شماره 45، تیر 1395، صفحه 63-78

10.22075/jme.2017.1763

محسن طاهریان؛ سیف اله سعدالدین؛ محمد صادق ولی پور


به‌سازی تولید در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی

دوره 11، شماره 33، مرداد 1392، صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1643

احسان فتوحی بافقی؛ نادر رهبر؛ نادر رهبر؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی