کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت

دوره 14، شماره 45، تیر 1395، صفحه 63-78

10.22075/jme.2017.1763

محسن طاهریان؛ سیف اله سعدالدین؛ محمد صادق ولی پور


به‌سازی تولید در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی

دوره 11، شماره 33، مرداد 1392، صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1643

احسان فتوحی بافقی؛ نادر رهبر؛ نادر رهبر؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی