کلیدواژه‌ها = مدلسازی
تعداد مقالات: 11
3. مدلسازی عملکرد غشای نانوساختار گرافنی جهت جداسازی هیدروژن به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 77-86

رحمان زینالی؛ کامران قاسم زاده؛ علیرضا بهروز سرند


5. مدل سازی سیستم کامل روتور-یاتاقان-نشیمنگاه

دوره 14، شماره 44، بهار 1395، صفحه 79-92

منصور رفیعیان؛ روح اله نوروزی


7. مدلسازی زمان بندش هیدروژل پلی اکریل آمید سولفونه/استات کروم (III) بر پایه غربالگری پارامترهای موثر

دوره 13، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 159-172

عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ احمد دادوند کوهی


8. سینتیک و پدیده های انتقال در جفت شدن اکسایشی متان: مدلسازی CFD در مقیاس دانه ای

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 123-141

نکیسا یعقوبی؛ سیاوش سیدنژادیان؛ رامین مغربی


11. شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی

دوره 11، شماره 34، پاییز 1392، صفحه 49-62

غلامعلی شفابخش؛ مهدی محمدی