موضوعات = مهندسی برق کنترل
مدلسازی و طراحی سامانه ی بهینه ی راهبری خودکار قطار با استفاده از کنترل کننده ی پیش بین مدل به همراه مطالعه ی موردی بخشی از خط یک متروی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22075/jme.2024.29257.2373

عطا مستوفی نیا؛ محمدعلی صندیدزاده؛ سعید شمقدری


طراحی مکانیزم تشویقی پاداش داده برای استفاده کاربران از محتوای تبلیغاتی با در نظر گرفتن اثرات شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22075/jme.2024.30215.2424

حامد کبریائی؛ علیرضا بانشی؛ مینا منتظری


طراحی و پیاده سازی واحد یکپارچه شبیه ساز حسگر مجازی برای آزمایشگاه سخت افزار در حلقه یک رونده هوشمند دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22075/jme.2024.30633.2454

غلامرضا نادعلی نیاچاری؛ سید وحید ضیا؛ توحید کاردگر