موضوعات = مهندسی شیمی
بازیافت انرژی از کوره دوار سیمان سفید نی ریز

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 201-228

10.22075/jme.2023.29964.2411

محمد حسین نجف زاده؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد َشهرکی؛ سمیه منصوری


شبیه سازی و بررسی عملکرد پارامترهای مختلف سنسور مبتنی بر غشای سیلیکونی جهت تشخیص متان محلول در فرآیند تخمیر

دوره 17، شماره 58، مهر 1398، صفحه 329-336

10.22075/jme.2019.16727.1663

سعید رحیمی؛ سهیل رضازاده مفردنیا؛ فاطمه یزدیان؛ بهنام راسخ؛ سیدعباس شجاع الساداتی


مطالعه آزمایشگاهی و تدوین مدل تجربی افت ظرفیت باتری لیتیوم یون فضایی

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 35-40

10.22075/jme.2018.13281.1304

محمد زارعی جلیانی؛ محمد سرشار؛ محسن بابایی؛ عبدالمجید قاسمی


مدل‌سازی فرایند پر شدن و تخلیه مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی جذب‌شده

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 309-326

10.22075/jme.2017.5806.

صاحبه یوسفی؛ مسعود مفرحی؛ حسین رهیده