بررسی انتقال حرارت در فوم‌های فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع حرارتی به روش اغتشاش هموتوپی

دوره 14، شماره 46، مهر 1395، صفحه 1-9

10.22075/jme.2017.1771

مازیار دهقان؛ یوسف رحمانی؛ سیف الله سعدالدین؛ محمدصادق ولیپور؛ داوود دومیری گنجی


توسعه مدل ریاضی تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس فاکتورهای تامین، نگهداری و تعمیرات

دوره 15، شماره 51، دی 1396، صفحه 1-13

10.22075/jme.2017.2676

علی سیاح؛ رضا برادران کاظم زاده؛ محمد مهدی سپهری؛ حمیدرضا اسکندری


پیش‌بینی مدول یانگ پلی‌یورتان تقویت شده به کمک آکریلونیتریل بوتادین استایرن بر مبنای مورفولوژی فاز

دوره 16، شماره 52، فروردین 1397، صفحه 1-13

10.22075/jme.2018.2909

فرزانه معماریان؛ عبدالحسین فریدون؛ مرتضی قربانزاده آهنگری


تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان مستغرق با بهره‌گیری از فنون محاسبات نرم

دوره 20، شماره 71، دی 1401، صفحه 1-12

10.22075/jme.2022.23349.2090

آرمان علیرضازاده صدقیانی؛ میر علی محمدی؛ میثاق گلوانی؛ بابک واحددوست