کلیدواژه‌ها = نانوسیال
تعداد مقالات: 22
1. ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس در ترکیب آب و اتیلن گلیکول: بررسی تجربی و ارائه مدل دقیق تخمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمد همت اسفه؛ مجتبی بیگلری


6. جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی بافل دار

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 23-32

نسیم احمدی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


9. شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی در جریان مغشوش غیرنیوتنی نانوسیال در یک لوله افقی مدور

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 113-120

محمد شریفی اصل؛ داود طغرایی؛ احمد رضا عظیمیان


10. بررسی عددی جریان سیال، انتقال حرارت و تولید آنتروپی نانوسیال در جابه‌جایی توام در محفظه‌ی "Γ" شکل

دوره 15، شماره 50، پاییز 1396، صفحه 135-147

علی اکبر عباسیان آرانی؛ حمیدرضا احترام؛ علیرضا آقایی؛ زهرا شمس قهفرخی


13. جابجایی آزاد نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعی حاوی دو جفت چشمه و چاه

دوره 15، شماره 49، تابستان 1396، صفحه 77-88

مسلم قاسمی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


14. مطالعه آزمایشگاهی و ارائه مدلی جدید به منظور پیش بینی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم

دوره 15، شماره 48، بهار 1396، صفحه 23-30

محمد همت اسفه؛ سیف اله سعدالدین؛ شکوفه رضاکاظمی؛ علی علیرضایی


15. ارزیابی تجربی خواص ترموفیزیکی، انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در نانوسیال آب-نانولوله کربنی چند جداره عامل دار شده

دوره 15، شماره 48، بهار 1396، صفحه 73-84

محمد همت اسفه؛ مجتبی بیگلری؛ سیف الله سعدالدین؛ سیدهادی رستمیان


17. بررسی عددی جریان نوسانی نانوسیال در کانال مستطیلی شکل در حالت غیردائم

دوره 14، شماره 44، بهار 1395، صفحه 21-34

مسعود ضیایی راد؛ پیمان الیاسی


19. مدلسازی آزمایشگاهی سیستم انتقال حرارت تیوب رادیولوژی با نانوسیال کربنی چند دیواره و بررسی بهبود ضریب انتقال حرارت

دوره 12، شماره 38، پاییز 1393، صفحه 45-58

بهروز مرادحاصل؛ وهاب دهلقی؛ محمد تقی عیوضی؛ مصطفی تقی پور


20. بررسی عددی تاثیر حرکت براونی در جابجایی توام نانوسیال در محفظه با یک منبع مربعی گرم مرکزی

دوره 11، شماره 34، پاییز 1392، صفحه 15-29

علی اکبر عباسیان آرانی؛ علیرضا آقایی؛ حمیدرضا احترام


21. ارزیابی جریان جابجایی طبیعی حول استوانه داغ قرارگرفته در محفظه مربعی پر شده از نانوسیال با تغییر در شعاع و موقعیت استوانه

دوره 11، شماره 33، تابستان 1392، صفحه 57-68

عبدالحسین فریدون؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ محمد همت اسفه؛ آرین زارع قادی