موضوعات = مکانیک-حرارت و سیالات
تحلیل و شبیه سازی رفتار سیالات غیرنیوتنی محلول در آب درون استوانه‌های دوار غیر هم مرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.30507.2445

ابوالفضل حاجی زاده اقدم؛ محمدجواد ابراهیمی؛ احمد بیت اللهی توکلی؛ امیرحسین رفاهی


شبیه‌سازی عددی ناحیه پخت کوره گندله‌سازی مطالعه موردی: مجتمع صنعتی معدنی گل‌گهر سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22075/jme.2024.30360.2442

محمدجواد محمودآبادی؛ محسن طالبی پور


تاثیر میدان مغناطیسی و نانو سیال هیبریدی بر انتقال حرارت از یک میکرو کانال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22075/jme.2024.31548.2514

علی صالحین؛ آرش میرعبداله لواسانی؛ محمد نیمافر؛ غلامرضا صالحی؛ محمد وهابی


شبیه سازی عددی جریان سیال با لزجت واقعی در پمپ گریز از مرکز به روش SPH

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 119-133

10.22075/jme.2023.26784.2252

علی اصغر پیرخلیلی؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی؛ مجتبی دهقان منشادی


تحلیل و شبیه سازی مشعل های اتمسفریک هیترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری

دوره 20، شماره 71، دی 1401، صفحه 165-174

10.22075/jme.2022.24927.2163

علیرضا فرهادی؛ ابوالفضل حاجی زاده اقدم؛ ابوالفضل محمدابراهیم


شکست قطرات با اندازه های غیر هم اندازه در میکروکانال Y-شکل متقارن

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 79-91

10.22075/jme.2022.24495.2146

ایمان جعفری؛ کیوان فلاح؛ جواد علی نژاد


مطالعه تجربی تأثیر زوایای حمله بر عملکرد هیدرولیکی- حرارتی یک لوله بادامکی شکل شار ثابت در جریان عرضی

دوره 18، شماره 60، خرداد 1399، صفحه 27-37

10.22075/jme.2019.16004.1587

کامران صالحی افشار؛ آرش میرعبد اله لواسانی؛ سامان ابوالفتحی؛ پیمان موبدی