دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، تابستان 1398، صفحه 1-200 
13. زنجیربندی عملکرد سرویس مبتنی بر گرامر در شبکه‌های نرم‌افزار محور

صفحه 13-13

پویا خسرویان دهکردی؛ سیما عمادی؛ قاسم میرجلیلی؛ بهزاد زمانی


14. ارائه یک روش نوین جهت پیش‌بینی نقص نرم‌افزار با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم‌ ملخ

صفحه 14-14

سمیه شعبانی زاده رابری؛ وحید خطیبی بردسیری؛ عمید خطیبی بردسیری


17. مدلسازی مدیریت منابع انرژی پراکنده در ریزشبکه با استفاده از روش توزیع شده

صفحه 18-18

قاسم میربابایی رکنی؛ مسعود رادمهر؛ علیرضا ذکریازاده