موضوعات = مهندسی صنایع
ارایه مدل بهینه سازی زنجیره تامین چرخشی تحت عدم اطمینان: مورد مطالعه صنعت MDF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22075/jme.2023.29966.2412

زهرا سروری اشلیکی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ایمان رئیسی وانانی


مدل‌سازی کنترل کیفیت محصولات تولیدی مبتنی بر تکنیک پردازش تصویر و تبدیل فازی

دوره 21، شماره 72، فروردین 1402، صفحه 205-219

10.22075/jme.2023.28552.2343

اکبر اصغرزاده بناب؛ محمد تقی پرتوی؛ رضا ادریس آبادی


یک روش حل فرا ابتکاری برای مسئله ممانعت از بیشینه ظرفیت با چندین مهاجم

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 133-146

10.22075/jme.2022.26026.2213

حمید بیگدلی؛ سید محمد صادق میردامادی؛ جواد طیبی


مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد با اندازه صحیح سفارش

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 123-129

10.22075/jme.2018.14405.1421

امیرحسین نوبیل؛ عطا الله طالعی زاده


ارائه مدل یکپارچه تولید سناریوهای نیمه کمی با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر نقشه شناخت فازی: مطالعه موردی تولید نفت ایران

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 157-168

10.22075/jme.2018.11503.1120

عباس شیخان؛ رضا حافظی؛ مهدی عمرانی اواردی؛ امیرناصر اخوان؛ احمد سعیدی


توسعه روش های فراابتکاری برای حل مسئله زمانبندی نیروی انسانی در محیط جریان کارگاهی

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 283-293

10.22075/jme.2017.11223.1087

ابراهیم اسدی گنگرج؛ فاطمه بزرگ نژاد؛ محمد مهدی پایدار