موضوعات = مهندسی صنایع
تعداد مقالات: 22
2. زمانبندی کارها و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات در محیط ماشین‌های موازی نامرتبط

دوره 17، شماره 58، پاییز 1398، صفحه 233-247

عابد حسام؛ سعید امامی؛ رمضان نعمتی کشتلی


5. تعادل استکلبرگ- نش در بازی مکان‌یابی رقابتی تسهیلات میان یک امتیاز دهنده و دو سرمایه‌گذار

دوره 17، شماره 57، تابستان 1398، صفحه 111-125

عباس کاری مجیدآباد؛ مرضیه مظفری؛ علی نعیمی صدیق


8. ارائه مدل یکپارچه تولید سناریوهای نیمه کمی با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر نقشه شناخت فازی: مطالعه موردی تولید نفت ایران

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 157-168

عباس شیخان؛ رضا حافظی؛ مهدی عمرانی اواردی؛ امیرناصر اخوان؛ احمد سعیدی


11. مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد با اندازه صحیح سفارش

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 123-129

امیرحسین نوبیل؛ عطا الله طالعی زاده


12. کارایی هزینه و بازده به مقیاس در یک زنجیره تأمین شبکه دومرحله‌ای

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 63-76

امیر رحیمی؛ فرانک حسین زاده سلجوقی


15. توسعه روش های فراابتکاری برای حل مسئله زمانبندی نیروی انسانی در محیط جریان کارگاهی

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 283-293

ابراهیم اسدی گنگرج؛ فاطمه بزرگ نژاد؛ محمد مهدی پایدار


16. یکپارچه سازی تصمیمات مالی و فیزیکی در یک زنجیره تأمین مبتنی بر ارزش

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 227-239

کمال چهارسوقی؛ احسان خاکبازان


22. مدلسازی عدم قطعیت در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر تئوری شواهد و تئوری فازی

دوره 15، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 411-432

حسین ناهید تیتکانلو؛ رکسانا فکری؛ عباس کرامتی