میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

دوره 7، شماره 19، دی 1388، صفحه 1-10

10.22075/jme.2017.1542

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


الگوی هندسه‏ی بهینه‏ی شکل سدهای قوسی بتنی

دوره 8، شماره 20، فروردین 1389، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1549

محمد رضایی پژند؛ خسرو خالقی


برآورد مقاومت نهایی سکوهای ثابت فولادی با استفاده از تحلیل بارافزون استاتیکی و دینامیکی تحت بارگذاری امواج

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 1-14

10.22075/jme.2017.1556

محسنعلی شایانفر؛ مصطفی خانزادی؛ محمد مهدی معمارپور؛ مهرداد کیمیایی


رابطه‏ سازی سه جزء مثلثی برای صفحه‏ ی خمشی

دوره 8، شماره 23، دی 1389، صفحه 1-17

10.22075/jme.2017.1570

محمد رضایی پژند؛ سید رضا سرافرازی؛ یاسر صادقی


ارزیابی المان‏ های تماس در تعیین ضربه بین ساختمان‏ های فولادی

دوره 9، شماره 24، اردیبهشت 1390، صفحه 1-20

10.22075/jme.2017.1577

جواد واثقی امیری؛ جواد واثقی امیری؛ قاسم جلالی


مطالعه تاثیر هسته مسی بر دما و میزان سایش الکترود

دوره 9، شماره 25، مرداد 1390، صفحه 1-9

10.22075/jme.2017.1584

سعید جوان؛ وحید حسینی؛ شهاب الدین علویون


ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود

دوره 9، شماره 27، دی 1390، صفحه 1-12

10.22075/jme.2017.1598

شمس ‏الدین ناظمی؛ شمس ‏الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی


مدل سازی آیروهیدروالاستیک توربین بادی با سکوی پایه کششی

دوره 10، شماره 30، آبان 1391، صفحه 1-17

10.22075/jme.2017.1619

مهدی بقائی؛ حسین شاهوردی؛ محمود هاشمی‌نژاد


طراحی پایدارترین حرکت ربات متحرک در مسیر مشخص

دوره 11، شماره 33، مرداد 1392، صفحه 1-14

10.22075/jme.2017.1640

علی اکبر موسویان؛ شهاب حسینی


تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

دوره 12، شماره 39، دی 1393، صفحه 1-11

10.22075/jme.2017.1687

امیر عزالدین؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ غلامرضا قدرتی امیری


بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، مهر 1394، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1711

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه