تعداد مقالات: 703
2. میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

دوره 5، شماره 19، زمستان 1388، صفحه 1-10

10.22075/jme.2017.1542

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


3. الگوی هندسه‏ی بهینه‏ی شکل سدهای قوسی بتنی

دوره 8، شماره 20، بهار 1389، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1549

محمد رضایی پژند؛ خسرو خالقی


4. برآورد مقاومت نهایی سکوهای ثابت فولادی با استفاده از تحلیل بارافزون استاتیکی و دینامیکی تحت بارگذاری امواج

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 1-14

10.22075/jme.2017.1556

محسنعلی شایانفر؛ مصطفی خانزادی؛ محمد مهدی معمارپور؛ مهرداد کیمیایی


6. رابطه‏ سازی سه جزء مثلثی برای صفحه‏ ی خمشی

دوره 8، شماره 23، زمستان 1389، صفحه 1-17

10.22075/jme.2017.1570

محمد رضایی پژند؛ سید رضا سرافرازی؛ یاسر صادقی


7. ارزیابی المان‏ های تماس در تعیین ضربه بین ساختمان‏ های فولادی

دوره 9، شماره 24، بهار 1390، صفحه 1-20

10.22075/jme.2017.1577

جواد واثقی امیری؛ جواد واثقی امیری؛ قاسم جلالی


8. مطالعه تاثیر هسته مسی بر دما و میزان سایش الکترود

دوره 9، شماره 25، تابستان 1390، صفحه 1-9

10.22075/jme.2017.1584

سعید جوان؛ وحید حسینی؛ شهاب الدین علویون


10. ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود

دوره 9، شماره 27، زمستان 1390، صفحه 1-12

10.22075/jme.2017.1598

شمس ‏الدین ناظمی؛ شمس ‏الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی


13. مدل سازی آیروهیدروالاستیک توربین بادی با سکوی پایه کششی

دوره 10، شماره 30، پاییز 1391، صفحه 1-17

10.22075/jme.2017.1619

مهدی بقائی؛ حسین شاهوردی؛ محمود هاشمی‌نژاد


14. ضریب رفتار قاب های دوگانه فولادی با مهاربندهای هم محور بزرگ مقیاس

دوره 10، شماره 31، زمستان 1391، صفحه 1-13

10.22075/jme.2017.1626

غلامرضا عبداله زاده؛ شهروز محمدی


16. طراحی پایدارترین حرکت ربات متحرک در مسیر مشخص

دوره 11، شماره 33، تابستان 1392، صفحه 1-14

10.22075/jme.2017.1640

علی اکبر موسویان؛ شهاب حسینی


21. انتخاب بهینه سبد سهام با محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده

دوره 12، شماره 38، پاییز 1393، صفحه 1-13

10.22075/jme.2017.1675

علی نعیمی صدیق؛ پوریا وفادوست سبزوار


22. تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 1-11

10.22075/jme.2017.1687

امیر عزالدین؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ غلامرضا قدرتی امیری


24. بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، پاییز 1394، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1711

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه