موضوعات = مهندسی برق الکترونیک
بهبود عملکرد ترانزیستور تونل زنی عمودی مبتنی بر ژرمانیوم با به‌کارگیری GaAs به عنوان کانال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.26379.2231

شعیب بابایی توسکی؛ محمد جواد رضایی؛ سید منوچهر حسینی


معرفی ساختارهای نامتجانس دوبعدی XMoSiP2/BP (X= S, Se) به عنوان کاتالیست نوریِ مناسب برای جداسازیِ کامل آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22075/jme.2024.32114.2549

سمیه غلامی؛ نیره قبادی؛ سمانه سلیمانی


سنتز تک لایه نانومتریWS2 با روش رسوب بخار شیمیایی

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 63-69

10.22075/jme.2023.28234.2327

مریم نیری؛ حامد طاهری؛ فاطمه استواری


مدل مداری و ماتریس انتقال خطوط ارتباطی نانولوله‌های کربنی چندلایه ناهمسان باندل شده-

دوره 17، شماره 58، مهر 1398، صفحه 113-126

10.22075/jme.2019.15986.1586

سید سعید حاجی نصیری؛ محمدکاظم مروج فرشی؛ رحیم فائز