نمایه نویسندگان

آ

 • آذرخش، سجاد تاثیر حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی پارامترهای ضربه پذیر لوله‌های درپوش‌دار استوانه‌ای: مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 59-71]
 • آهنگرانی فراهانی، علیرضا تخمین پارامترهای یک شبیه‌ساز کنترل وضعیت آزمایشگاهی با استفاده از روش حداقل مربعات و بهینه‌سازی هوشمند ترکیبی [دوره 20، شماره 69، 1401]

ا

 • اسماعیلیان، غلامرضا ارائه مدلی برای کشف و بررسی ارتباطات علّی بین ریسک‌های موثر در فرآیند توسعه خانواده محصول در صنعت خودرو ایران [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 15-34]
 • اسماعیلیان، غلامرضا ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید پالایشگاه نفت انعطاف‌پذیر [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • اسماعیلی ترشابی، احمد بررسی خوشه بندی داده های حرکتی تومور ریه روی تخمین مکان آن با استفاده از مدل پیش بین در پرتودرمانی مبتنی بر نشانگرهای خارجی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 73-83]
 • اکبری ترکستانی، جواد بهبود استخراج ویژگی با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق گروهی برای تشخیص موجودیت [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • امامی، سمانه بهینه‌سازی سنتز مدارهای حسابی بر روی معماریهای قابل بازپیکربندی درشت‌دانه [دوره 20، شماره 69، 1401]

ب

 • بیات، مهدی بهینه‌سازی پویای راکتورهای هیدروژناسیون استیلن با در نطر گرفتن کاهش فعالیت کاتالیست [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • بشیرپور، محمد بهبود عملکرد آشکارساز مادون قرمز لایه نازک با استفاده از نانوساختار پلاسمونیک و لنزهای حلقه‌ای [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 225-232]

پ

 • پارسایی مهر، الهام بهبود استخراج ویژگی با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق گروهی برای تشخیص موجودیت [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • پورمحمود، نادر بررسی عددی تأثیر روشهای توزیع هوا در میزان خنک سازی مرکز داده [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 35-46]

ت

 • تدین فر، غلامرضا مدل‌سازی عددی زمین‌لغزش سیلارد در حوضه آبخیز سد لتیان [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • توکلی، امیرحسین تخمین پارامترهای یک شبیه‌ساز کنترل وضعیت آزمایشگاهی با استفاده از روش حداقل مربعات و بهینه‌سازی هوشمند ترکیبی [دوره 20، شماره 69، 1401]

ج

 • جعفری، علیرضا اثر جداسازهای پاندولی اصطکاکی بر پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر انواع خاکها [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 1-14]

ح

 • حاج عبداللهی، حسن بررسی تجربی در استفاده از نانوذرات اکسید آلومینیوم و اکسید مس برای بهبود عملکرد هیدرولیکی حرارتی رادیاتور پژو 206 [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 101-112]
 • حبیبی، علی مدل سازی و بهینه سازی راکتور بستر ثابت کاتالیستی فرایند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • حیدری، هانیه مدلسازی و بررسی تجربی عملکرد هندسه‌های مختلف میکروکانال‌های عریض و باریک در به-دام اندازی ذرات [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 113-125]
 • حسینی، سید علی مدلسازی و بررسی تجربی عملکرد هندسه‌های مختلف میکروکانال‌های عریض و باریک در به-دام اندازی ذرات [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 113-125]
 • حسینی، سید مجید تخمین پارامترهای یک شبیه‌ساز کنترل وضعیت آزمایشگاهی با استفاده از روش حداقل مربعات و بهینه‌سازی هوشمند ترکیبی [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • حسینی المدواری، رضیه السادات مطالعه خواص الکترونیکی و نوری تک‌لایه سولفید گالیم آلایش شده با محاسبات اصول اولیه [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 47-58]

خ

 • خان کلانتری، سعید بهبود عملکرد آشکارساز مادون قرمز لایه نازک با استفاده از نانوساختار پلاسمونیک و لنزهای حلقه‌ای [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 225-232]
 • خدابنده، محمد بررسی عددی تأثیر روشهای توزیع هوا در میزان خنک سازی مرکز داده [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 35-46]
 • خزاعی، محمد شبیه‌سازی CFD اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت اجباری جریان فروسیال داخل لوله [دوره 20، شماره 69، 1401]

د

 • دشتی، هادی اثر جداسازهای پاندولی اصطکاکی بر پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر انواع خاکها [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 1-14]

ذ

 • ذبیحی شش پلی، محمد مهدی تحلیل پایداری لیاپانوف در آموزش سیستم فازی- عصبی نوع 2 با یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر گرادیان نزولی و فیلتر کالمن [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 85-100]

ر

 • رادمهر، مجتبی کنترل مد لغزشی فازی برای ردیابی پروفایل بهینه سرعت قطار با وجود نامعینی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 139-152]
 • رجب پور، علی مدلسازی و بررسی تجربی عملکرد هندسه‌های مختلف میکروکانال‌های عریض و باریک در به-دام اندازی ذرات [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 113-125]
 • رضائی، مسعود ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید پالایشگاه نفت انعطاف‌پذیر [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • رضوانی، محمد جواد تاثیر حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی پارامترهای ضربه پذیر لوله‌های درپوش‌دار استوانه‌ای: مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 59-71]

ز

 • زارعی، مهسا توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 165-187]
 • زرآبادی پور، حسن کنترل مد لغزشی فازی برای ردیابی پروفایل بهینه سرعت قطار با وجود نامعینی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 139-152]

س

 • سادات سکاک، سید عباس مدلسازی و بررسی تجربی عملکرد هندسه‌های مختلف میکروکانال‌های عریض و باریک در به-دام اندازی ذرات [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 113-125]
 • ستایشی، سعید مدل سازی سیگنال های جریان خون داپلر اولتراسوند بدست آمده از گرفتگی عروق با استفاده از شبیه سازی رفتار جریان خون پالسی در عروق با درجه گرفتگی متفاوت [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • سردشتی بیرجندی، محمدرضا شبیه سازی همزمان محفظه جابجایی و جریان سیال در لولههای کوره H-151 واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان به کمک CFD [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 189-205]

ش

 • شادکام، الهام ارائه روش ترکیبی رویکا برای بهینه‌سازی مسایل چندپاسخه: مطالعه موردی نیروگاه های برق کشور ایران [دوره 20، شماره 69، 1401]

ص

 • صاحبی، مهدی ‏ بررسی عبور آب از نانوکانال متشکل از صفحات گرافن به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 153-163]
 • صادقی، جعفر بهینه‌سازی پویای راکتورهای هیدروژناسیون استیلن با در نطر گرفتن کاهش فعالیت کاتالیست [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • صادقیان، رامین ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید پالایشگاه نفت انعطاف‌پذیر [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • صالحی دوبخشری، احمد حفاظت گسترده شبکه انتقال نیرو بدون نیاز به مدل شبکه خارجی و همزمانی اندازه‌گیری‌های فازوری [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • صدیقی، مهدی بهینه‌سازی سنتز مدارهای حسابی بر روی معماریهای قابل بازپیکربندی درشت‌دانه [دوره 20، شماره 69، 1401]

ط

 • طباطبائی، سید سپهر مدلسازی دینامیکی رابطه بین میزان ویسکوالاستیک بودن بافت نرم و حالت لحظه ای آن [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • طوسی، بهروز تخصیص بهینه منابع تجدیدپذیر در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت بر اساس تئوری تصمیم‌گیری شکاف اطلاعاتی با استفاده از الگوریتم اجتماع سالپ بهبودیافته [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 207-223]

ع

 • عارف‌خانی، حامد تخمین پارامترهای یک شبیه‌ساز کنترل وضعیت آزمایشگاهی با استفاده از روش حداقل مربعات و بهینه‌سازی هوشمند ترکیبی [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • عباس زاده دربانی، محمد بررسی تأثیرات شرط مرزی های مختلف دیواره بر واکنش پایدار شده کاتالیزی متان/هوا روی سطح پلاتینیوم جهت تولید توان یکنواخت ترموالکتریکی [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • عبدی پور فرد، محمدرضا ‏ بررسی عبور آب از نانوکانال متشکل از صفحات گرافن به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 153-163]
 • عظیمی، ندا شبیه‌سازی CFD اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت اجباری جریان فروسیال داخل لوله [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • علیاری شوره دلی، مهدی تحلیل پایداری لیاپانوف در آموزش سیستم فازی- عصبی نوع 2 با یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر گرادیان نزولی و فیلتر کالمن [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 85-100]

غ

 • غلامی، محمد مدلسازی سه‌بعدی ته‌نشین‌کننده الکتروستاتیکی نوع استوانه‌ای به منظور جمع‌آوری ذرات ریز دیزل و کنترل آلودگی هوا [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 127-137]
 • غنیی، روزبه مدل سازی و بهینه سازی راکتور بستر ثابت کاتالیستی فرایند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • غیور مداح، مهرناز ارائه روش ترکیبی رویکا برای بهینه‌سازی مسایل چندپاسخه: مطالعه موردی نیروگاه های برق کشور ایران [دوره 20، شماره 69، 1401]

ف

 • فتحی، رحیم تخصیص بهینه منابع تجدیدپذیر در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت بر اساس تئوری تصمیم‌گیری شکاف اطلاعاتی با استفاده از الگوریتم اجتماع سالپ بهبودیافته [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 207-223]
 • فتوحی، سمیه مطالعه خواص الکترونیکی و نوری تک‌لایه سولفید گالیم آلایش شده با محاسبات اصول اولیه [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 47-58]
 • فخاریان، محمدمهدی طراحی یک جاذب کامل فرامواد چند-باند گرافنی با قابلیت قطبش غیرحساس برای کاربردهای تراهرتز [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • فرتاش، مهدی بهبود استخراج ویژگی با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق گروهی برای تشخیص موجودیت [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • فکری، رکسانا ارائه مدلی برای کشف و بررسی ارتباطات علّی بین ریسک‌های موثر در فرآیند توسعه خانواده محصول در صنعت خودرو ایران [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 15-34]
 • فنائی، سیدابوذر بررسی تأثیرات شرط مرزی های مختلف دیواره بر واکنش پایدار شده کاتالیزی متان/هوا روی سطح پلاتینیوم جهت تولید توان یکنواخت ترموالکتریکی [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • فیوض، علیرضا اثر جداسازهای پاندولی اصطکاکی بر پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر انواع خاکها [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 1-14]

ق

 • قیامی، طه بهینه‌سازی پویای راکتورهای هیدروژناسیون استیلن با در نطر گرفتن کاهش فعالیت کاتالیست [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • قمری، وحید بررسی تجربی در استفاده از نانوذرات اکسید آلومینیوم و اکسید مس برای بهبود عملکرد هیدرولیکی حرارتی رادیاتور پژو 206 [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 101-112]
 • قمریان، علی تاثیر حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی پارامترهای ضربه پذیر لوله‌های درپوش‌دار استوانه‌ای: مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 59-71]

ک

 • کازرونی، حنیف مدلسازی سه‌بعدی ته‌نشین‌کننده الکتروستاتیکی نوع استوانه‌ای به منظور جمع‌آوری ذرات ریز دیزل و کنترل آلودگی هوا [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 127-137]
 • کردبچه، مجید ارائه مدلی برای کشف و بررسی ارتباطات علّی بین ریسک‌های موثر در فرآیند توسعه خانواده محصول در صنعت خودرو ایران [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 15-34]
 • کریمیان، فاطمه شبیه سازی همزمان محفظه جابجایی و جریان سیال در لولههای کوره H-151 واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان به کمک CFD [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 189-205]

گ

 • گلوانی، سجاد تخصیص بهینه منابع تجدیدپذیر در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت بر اساس تئوری تصمیم‌گیری شکاف اطلاعاتی با استفاده از الگوریتم اجتماع سالپ بهبودیافته [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 207-223]

م

 • محرابی، محسن مدل سازی سیگنال های جریان خون داپلر اولتراسوند بدست آمده از گرفتگی عروق با استفاده از شبیه سازی رفتار جریان خون پالسی در عروق با درجه گرفتگی متفاوت [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • محمدی، سامان شبیه‌سازی CFD اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت اجباری جریان فروسیال داخل لوله [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • میرزایی، ایرج بررسی عددی تأثیر روشهای توزیع هوا در میزان خنک سازی مرکز داده [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 35-46]
 • میرطاوسی، سید ایوب مدلسازی دینامیکی رابطه بین میزان ویسکوالاستیک بودن بافت نرم و حالت لحظه ای آن [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • معرفیان پور، علی تحلیل پایداری لیاپانوف در آموزش سیستم فازی- عصبی نوع 2 با یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر گرادیان نزولی و فیلتر کالمن [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 85-100]

ن

 • نجم، معصومه بهینه‌سازی سنتز مدارهای حسابی بر روی معماریهای قابل بازپیکربندی درشت‌دانه [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • نیری، مریم مطالعه خواص الکترونیکی و نوری تک‌لایه سولفید گالیم آلایش شده با محاسبات اصول اولیه [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 47-58]
 • نصراللهی، مهدی توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 165-187]

ی

 • یزدان بخش، امیرحسین مدل سازی و بهینه سازی راکتور بستر ثابت کاتالیستی فرایند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان [دوره 20، شماره 69، 1401]
 • یوسفلی، امیر توسعه شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی [دوره 20، شماره 68، 1401، صفحه 165-187]